محمدجواد جاوید

محمدجواد جاوید

مرتبه علمی : استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112356
اتاق : 344
Google Scholar
  • 100 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

طرح های کاربردی