جواد حامدی

جواد حامدی،

استاد
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
Scopus
  • 878 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، میکروبیولوژی

1375 ← 1381

M.S ، تهران ، میکروبیولوژی

1368 ← 1372

کارشناسی ، تربیت معلم ، زیست شناسی

1363 ← 1368

فعالیت های علمی