سامان جوادی

سامان جوادی،

دانشیار
 • عضو کمیته انتخاب منابع علمی کتابخانه پردیس ابوریحان
 • نماینده تحصیلات تکمیلی گرایش مهندسی منابع آب
 • راه اندازی کارگاه و آزمایشگاه نقشه برداری
پردیس ابوریحان / گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
شماره تماس : 02136040906
اتاق : -
Scopus
 • 340 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
Google Scholar
 • 549 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

پروفایل

 • راه اندازی کارگاه و آزمایشگاه نقشه برداری 1398←…
 • نماینده تحصیلات تکمیلی گرایش مهندسی منابع آب 1398←…
 • استاد راهنمای انجمن علمی 1397←1398
 • عضو کمیته انتخاب منابع علمی کتابخانه پردیس ابوریحان 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تربیت مدرس ، مهندسی آبیاری و زهکشی

1385 ← 1390

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، مهندسی آبیاری و زهکشی

1383 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه گیلان ، مهندسی آبیاری و زهکشی

1379 ← 1387

فعالیت های علمی