سامان جوادی

سامان جوادی

مرتبه علمی : دانشیار
 • عضو کمیته انتخاب منابع علمی کتابخانه پردیس ابوریحان
 • نماینده تحصیلات تکمیلی گرایش مهندسی منابع آب
 • راه اندازی کارگاه و آزمایشگاه نقشه برداری
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه مهندسی آب / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
شماره تماس : 02136040906
Scopus
 • 1334 ارجاعات
 • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
 • 1809 ارجاعات
 • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

 • راه اندازی کارگاه و آزمایشگاه نقشه برداری 1398←…
 • نماینده تحصیلات تکمیلی گرایش مهندسی منابع آب 1398←…
 • استاد راهنمای انجمن علمی 1397←1398
 • عضو کمیته انتخاب منابع علمی کتابخانه پردیس ابوریحان 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، مهندسی آبیاری و زهکشی

1385 ← 1390

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، مهندسی آبیاری و زهکشی

1383 ← 1386

B.S ، دانشگاه گیلان ، مهندسی آبیاری و زهکشی

1379 ← 1387

کلمات کلیدی