سامان جوادی

سامان جوادی،

استادیار
پردیس ابوریحان / گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
شماره تماس : 02136040906
اتاق : -
Scopus
  • 210 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 319 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی