فاطمه جالوسیان

فاطمه جالوسیان،

استادیار
دانشکده دامپزشکی
گروه انگل شناسی
شماره تماس : 02161117161
Scopus
  • 236 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 442 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.