فاطمه جالوسیان

فاطمه جالوسیان

مرتبه علمی : استادیار
دانشکده دامپزشکی
گروه انگل شناسی
شماره تماس : 02161117161
Scopus
  • 279 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 486 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.S ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، علوم آزمایشگاهی

… ←

Ph.D ، تربیت مدرس ، انگل شناسی

1380 ← 1386

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، انگل شناسی

1377 ← 1380

کلمات کلیدی