فاطمه جالوسیان

فاطمه جالوسیان،

استادیار
دانشکده دامپزشکی
گروه انگل شناسی
شماره تماس : 02161117161
Scopus
  • 216 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 406 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، انگل شناسی

1380 ← 1386

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، انگل شناسی

1377 ← 1380

کلمات کلیدی