ایمان منسوب بصیری

ایمان منسوب بصیری،

استادیار
دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
شماره تماس : 02161119176
Google Scholar
  • 5 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ادبیات سده های 16-15 4604079 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نقادی متون ادبی 1 4604056 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ترجمه متون اسلامی 1 4604080 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) 1399/04/15 (13:30 - 15:00) ترم دوم 1398
ترجمه متون ادبی 4604085 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1399/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ادبیات سده های 14-13 4604077 4 01 1398/10/22 (13:30 - 15:00) ترم اول 1398
نقادی متون ادبی 2 4604057 2 01 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
ترجمه 2 4604076 4 01 1398/11/01 (13:30 - 15:00) ترم اول 1398
ادبیات قرن 19 4604086 4 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ادبیات قرن 20 4604087 4 04 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/28 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
ترجمه متون اسلامی 2 4604089 2 04 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/04 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
نگارش پیشرفته 2 4604083 2 10 1397/11/02 (13:30 - 15:00) ترم اول 1397
ادبیات سده های 18-17 4604082 4 04 1397/10/25 (13:30 - 15:00) ترم اول 1397
نقادی متون ادبی 2 4604057 2 04 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ساختار رمان و انواع آن 4604084 2 04 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
درآمدی بر تاریخ هنر ایتالیا 4604029 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:30) 1397/03/27 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1396
ادبیات سده های 16-15 4604079 4 04 هرهفته شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) 1397/04/02 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1396
ترجمه متون اسلامی 1 4604080 2 04 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) 1397/03/29 (13:30 - 15:00) ترم دوم 1396
ترجمه متون ادبی 4604085 2 04 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1397/04/02 (13:30 - 15:00) ترم دوم 1396
درست نویسی و ویراش 4602060 2 02 1396/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
ادبیات سده های 14-13 4604077 4 04 1396/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2