حسن رضایی هفتادر

حسن رضایی هفتادر،

دانشیار
  • استاد راهنمای دانشجویان رشته علوم قرآن و حدیث کارشناسی ورودی 95
  • استاد راهنمای دانشجویان رشته علوم قرآن و حدیث مقطع کارشناسی ورودی 95
پردیس فارابی / دانشکده الهیات / پردیس فارابی
Google Scholar
  • 12 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

پایان نامه ها و رساله ها