حسن رضایی هفتادر

حسن رضایی هفتادر،

دانشیار
  • استاد راهنمای دانشجویان رشته علوم قرآن و حدیث کارشناسی ورودی 95
  • استاد راهنمای دانشجویان رشته علوم قرآن و حدیث مقطع کارشناسی ورودی 95
پردیس فارابی / دانشکده الهیات / پردیس فارابی
Google Scholar
  • 11 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نقد آراء معاصران درباره قرآن کریم 2203228 2 54 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/26 (10:30 - 12:00) ترم اول 1400
مراکز پژوهش قرآن و حدیث ایران و جهان 2203205 1 51 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/06 (14:00 - 15:30) ترم اول 1400
علوم قرآنی 2 (اعجاز، تحریف ناپذیری) 2203176 2 51 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1400
علوم قرآنی 4 (دلالت های قرآنی) 2203178 2 51 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/05 (10:30 - 12:00) ترم اول 1400
مقایسه قرآن و کتب آسمانی گذشته 2203282 2 19 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/04 (10:30 - 12:00) ترم اول 1400
جریان شناسی مطالعات قرآنی معاصر 2203195 2 51 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (14:00 - 15:30) ترم اول 1400
روش شناسی مطالعات قرآنی بین رشته ای 2203200 2 51 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30) 1400/04/19 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1399
مراکز پژوهش قرآن و حدیث ایران و جهان 2203205 1 51 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/23 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1399
علوم قرآنی 1 (وحی، نزول) 2203175 2 51 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30) 1400/04/19 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1399
علوم قرآنی 3 (مکی و مدنی، اسباب نزول، محکم و متشابه، نسخ) 2203177 2 51 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00) 1400/04/15 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1399
زبان تخصصی 2203080 2 53 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/21 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1399
روش شناسی مطالعات قرآنی بین رشته ای 2203200 2 51 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/06 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
کارورزی 3 2203427 2 51 نامشخص نامشخص ترم اول 1399
علوم قرآنی 2 (اعجاز، تحریف ناپذیری) 2203176 2 51 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) 1399/11/06 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399
علوم قرآنی 4 (دلالت های قرآنی) 2203178 2 51 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30) 1399/11/01 (14:00 - 15:30) ترم اول 1399
متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسی 2203203 2 51 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/05 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
جریان شناسی مطالعات قرآنی معاصر 2203195 2 51 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30) 1399/11/04 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399
نمایش 17 نتیجه
از 1