سید مرتضی حسینی

سید مرتضی حسینی،

استاد
  • معرفی بعنوان نماینده دانشکده در انتشارات دانشگاه
  • نماینده هیات اجرایی جذب
دانشکده علوم و فنون نوین
مهندسی علوم زیستی | نانوبیوتکنولوژی
شماره تماس : 86093196
Scopus
  • 6817 ارجاعات
  • 46 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های اتصال زیستی 8302400 2 01 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
مشخصه یابی ماکرومولکول¬های زیستی و نانومواد 8302389 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
نانوزیست حسگرها 8302403 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
روش های تعیین ویژگی نانو مواد 8302340 2 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
روش های تعیین ویژگی نانو مواد 8302340 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
اصول نانوفناوری 8302104 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/05 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
زیست حسگرها 8302138 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روش های شناسایی ریززیست ساختارها 8302037 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مواد و سامانه های ریززیست ساختارها 8302036 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روش های تعیین ویژگی نانو مواد 8302340 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
زیست حسگرها 8302138 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
حسگرهای شیمیایی و زیستی 8302364 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روش های شناسایی ریززیست ساختارها 8302037 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روش های تعیین ویژگی نانو مواد 8302340 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
شیمی 8302326 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی نانو تکنولوژی و نانو مهندسی 8302338 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه نانوزیست فناوری 8302133 1 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اصول نانوفناوری 8302104 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
سمینار 8302039 2 01 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
زیست حسگرها 8302138 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) 1395/03/20 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2