سید مرتضی حسینی

سید مرتضی حسینی،

استاد
  • معرفی بعنوان نماینده دانشکده در انتشارات دانشگاه
  • نماینده هیات اجرایی جذب
دانشکده علوم و فنون نوین
مهندسی علوم زیستی | نانوبیوتکنولوژی
شماره تماس : 86093196
Scopus
  • 6817 ارجاعات
  • 46 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

پروفایل

  • نماینده هیات اجرایی جذب 1396←…
  • معرفی بعنوان نماینده دانشکده در انتشارات دانشگاه 1395←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، شیمی تجزیه

1380 ← 1384

کارشناسی ارشد ، تهران ، شیمی تجزیه

1377 ← 1380

کلمات کلیدی