حسن مروتی

حسن مروتی،

استاد
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه لرستان
 • رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا دانشگاه کاشان
دانشکده دامپزشکی
گروه علوم پایه
شماره تماس : 02161117117
Scopus
 • 203 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
 • 618 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

 • رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا دانشگاه کاشان 1401←1403
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه لرستان 1400←1402
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه قم 1398←1400
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه لرستان 1398←1400
 • نماینده وزیر علوم در هیات امنا موسسه غیر انتفاعی یاسین 1397←1401
 • معاونت پزوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز 1385←1386
 • رئیس شورای استانی نظام دامپزشکی استان خوزستان 1380←1383

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشگاه تهران ، مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی

1396 ← 1399

P.H.D ، شهید چمران اهواز ، علوم تشریح (بافت شناسی، آناتومی، جنین شناسی)

1379 ← 1384

دکتری عمومی ، شهید چمران اهواز ، دکتری عمومی دامپزشکی

1368 ← 1374

کلمات کلیدی