حسن مروتی

حسن مروتی،

استاد
  • رئیس دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی
  • رئیس بخش بافت شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
دانشکده دامپزشکی
گروه علوم پایه
شماره تماس : 02161117117
Scopus
  • 174 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

پروفایل

  • معاونت پزوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز 1385←1386
  • رئیس شورای استانی نظام دامپزشکی استان خوزستان 1380←1383

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی

1396 ← 1399

دکتری تخصصی ، شهید چمران اهواز ، علوم تشریح (بافت شناسی، آناتومی، جنین شناسی)

1379 ← 1384

دکتری عمومی ، شهید چمران اهواز ، دکتری عمومی دامپزشکی

1368 ← 1374

فعالیت های علمی