حسن مهرنیا

حسن مهرنیا

مرتبه علمی : استادیار
  • معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات / دانشکدگان فارابی
شماره تماس : 02536166172

پروفایل

  • معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران 1400←…
  • معاون علمی دانشکده الهیات 1394←1396
  • معاون علمی دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران 1394←1396
  • مدیر گروه فلسفه 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، علامه طباطبایی ره ، فلسفه

1385 ← 1389

M.S ، تهران-دانشکده ادبیات ، فلسفه

1379 ← 1381

کارشناسی ، تهران، پردیس فارابی، دپارتمان فلسفه ، فلسفه غرب

1375 ← 1379

کلمات کلیدی