احمد بادکوبه هزاوه

احمد بادکوبه هزاوه،

دانشیار
  • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران کارگروه تاریخ و تمدن اسلامی
دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پروفایل

  • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران کارگروه تاریخ و تمدن اسلامی 1400←1402
  • عضو هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی 1396←1401
  • مدیر گروه آموزشی تاریخ و تمدن ملل اسلامی 1391←1394
  • عضو کار گروه صلاحیت علمی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی 1389←1394
  • عضو هیات علمی وابسته گروه پژوهشی اخلاق حرفه ای 1389←1391
  • عضو گروه تاریخ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی 1388←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، تاریخ تمدن و ملل اسلامی

1372 ← 1379

کارشناسی ارشد پیوسته ، امام صادق(ع) ، معارف اسلامی و تبلیغ

1361 ← 1369

کلمات کلیدی