هاشم آقازاده

هاشم آقازاده

مرتبه علمی : دانشیار
 • نماینده پژوهشی گروه مدیریت بازرگانی در شورای پژوهشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • استاد راهنمای دانشجویان مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • عضویت کارگروه روابط بین الملل دانشکده
 • سرپرست معاونت اجرایی و پشتیبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 • عضو دائم کمیته راهبردی آموزش دانشکده مدیریت
 • مسئول طراحی خدمات پشتیبانی پارک علم و فناوری تجاری ICT و نظام مناسب اجرایی آن
 • قائم مقام مدیر در پروژه "چگونگی ایفای نقش موثر چرخه علم و فناوری در اقتصاد دانش بنیان"
 • نشست یک روزه تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه
 • دبیر علمی فستیوال تجاری سازی و سرمایه گذاری در سال 1396
 • عضو کمیته مدیریت بازرگانی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی
 • تدوین و بازنگری برنامه های درسی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی با کارگروه مدیریت شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی
 • عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117749
Scopus
 • 30 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بازاریابی و رفتار مصرف کننده 4303050 3 03 هرهفته (12:30 - 15:00) - ترم اول 1402
بازاریابی بین المللی پیشرفته 4303048 3 03 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم دوم 1401
استراتژی های بازرگانی بین المللی 1402041 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
مدیریت تفکر و تحول استراتژیک 4303369 2 03 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
تجزیه و تحلیل و شناخت محیط ملی و بین المللی 4310204 2 03 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
مدیریت استراتژیک 4310076 3 31 - ترم دوم 1400
استراتژی های بازرگانی 1502383 3 01 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
بازاریابی بین الملل در جهانگردی 4303421 2 01 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
بازاریابی بین المللی پیشرفته 4303048 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1399
استراتژیهای بازرگانی 4306110 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/13 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1399
بازاریابی بین المللی پیشرفته 2501345 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) 1399/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1399
مدیریت تفکر و تحول استراتژیک 4303369 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/08 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
محیط ملی و بین المللی تجارت و گردشگری 4303409 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/05 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تجزیه و تحلیل و شناخت محیط ملی و بین المللی 4310204 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مدیریت استراتژیک 4310076 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 17:00) 1399/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
بازاریابی بین المللی پیشرفته 4303048 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مدیریت استراتژیک پیشرفته 4302207 2 03 هرهفته سه شنبه (15:00 - 18:00) 1398/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مدیریت استراتژیک 4310076 3 02 هرهفته سه شنبه (15:00 - 18:00) 1398/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مدیریت استراتژیک علم و فناوری 4318024 3 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 18:00) 1398/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تجزیه و تحلیل و شناخت محیط ملی و بین المللی 4310204 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2