غلامرضا طالقانی

غلامرضا طالقانی،(بازنشسته)

استاد
  • نماینده وزیر فرهنگ و آموزش عالی در دیوان عدالت اداری
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
Scopus
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

پروفایل

  • گواهی حضور در طرح ضیافت اندیشه استادان 1390←1390
  • سمت رئیس دانشگاه پیام نور تهران 1382←1385

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تبریز ، مهندسی کشاورزی

… ← 1352

کارشناسی ارشد ، ایالات متحده امریکا ، مدیریت

… ← 1357

دکتری ، بین المللی ایالات متحده امریکا ، مدیریت توسعه

… ← 1360

فعالیت های علمی