زینب قاسمی طاری

زینب قاسمی طاری،

استادیار
  • عضویت در شورای علمی مرکز مطالعات آمریکای شمالی و اروپا
دانشکده مطالعات جهان
Google Scholar
  • 21 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.