زینب قاسمی طاری

زینب قاسمی طاری

مرتبه علمی : استادیار
  • عضویت در شورای علمی مرکز مطالعات آمریکای شمالی و اروپا
دانشکده مطالعات جهان
Google Scholar
  • 83 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، مطالعات آمریکا

1389 ←

M.S ، دانشگاه تهران ، مطالعات آمریکا

1386 ←

B.S ، دانشگاه تهران ، زبان و ادبیات انگلیسی

1381 ←

کلمات کلیدی