زینب قاسمی طاری

زینب قاسمی طاری،

استادیار
  • عضویت در شورای علمی مرکز مطالعات آمریکای شمالی و اروپا
دانشکده مطالعات جهان
شماره تماس : -
اتاق : -
Google Scholar
  • 21 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، مطالعات آمریکا

… ←

فعالیت های علمی