فرهنگ جلالی فراهانی

فرهنگ جلالی فراهانی،

استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی شیمی
Scopus
  • 528 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهینه سازی پیشرفته 8104393 3 01 | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم اول 1401
نمایش 1 نتیجه