فرشته امین

فرشته امین،

استادیار
  • معاون پژوهشهای کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • نماینده علمی انجمن دانشجویی منابع انسانی
  • مشاور و همیار ویژه در زمینه مدیریت و برنامه ریزی در بنیاد حامیان دانشگاه تهران
  • مدیر ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت
  • مدیر باشگاه دانش آموزی دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت منابع انسانی
Google Scholar
  • 102 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • مشاور و همیار ویژه در زمینه مدیریت و برنامه ریزی در بنیاد حامیان دانشگاه تهران 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مدیریت دولتی

… ←

M.S ، گرایش منابع انسانی ، مدیریت دولتی

… ←

P.H.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت منابع انسانی

… ←

فعالیت های علمی