فرشته امین

فرشته امین،

استادیار
 • معاون پژوهشهای کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • نماینده علمی انجمن دانشجویی منابع انسانی
 • مشاور و همیار ویژه در زمینه مدیریت و برنامه ریزی در بنیاد حامیان دانشگاه تهران
 • مدیر ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت
 • مدیر باشگاه دانش آموزی دانشگاه تهران
 • دبیر تخصصی نشریه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • مدیر مرکز توسعه مهارت اموزی و اشتغال معاونت فرهنگی دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت منابع انسانی
Google Scholar
 • 195 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۵

پروفایل

 • مدیر مرکز توسعه مهارت اموزی و اشتغال معاونت فرهنگی دانشگاه تهران 1401←…
 • دبیر تخصصی نشریه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1400←…
 • مشاور و همیار ویژه در زمینه مدیریت و برنامه ریزی در بنیاد حامیان دانشگاه تهران 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مدیریت دولتی

… ←

P.H.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت منابع انسانی

… ←

M.S ، گرایش منابع انسانی ، مدیریت دولتی

… ←

فعالیت های علمی