علی دانشورکیان

علی دانشورکیان،

استادیار
 • مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • معاون تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
 • معاون سازمان لغت نامه دهخدا
 • معاون مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی
 • پایه گذار و دبیر قطب علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
 • عضو شورای تخصصی بررسی زیرساخت دانشگاه تهران
 • مشاور فرهنگی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
 • رئیس کتابخانه پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
 • مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
پردیس بین المللی کیش / علوم انسانی
Google Scholar
 • 1 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحول زبان فارسی 2502267 2 01 هرهفته جمعه (08:00 - 10:00) 1399/11/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
تحقیق در علوم بلاغی 2502266 2 01 هفته های فرد جمعه (09:00 - 13:00) 1399/04/10 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
نمایش 2 نتیجه