اکبر باغوند

اکبر باغوند(بازنشسته)

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 1265 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 1964 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، هایدل برگ ، زمین شناسی

1365 ← 1368

M.S ، هایدلبرگ ، زمین شناسی

1363 ← 1365

کارشناسی ، هایدلبرگ ، زمین شناسی

1360 ← 1362

کلمات کلیدی