اکبر باغوند

اکبر باغوند،

دانشیار
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -
  • 440 ارجاعات
  • 11 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، هایدل برگ ، زمین شناسی

1365 ← 1368

M.Sc ، هایدلبرگ ، زمین شناسی

1363 ← 1365

کارشناسی ، هایدلبرگ ، زمین شناسی

1360 ← 1362

فعالیت های علمی