علی طویلی

علی طویلی

 • عضو هیات مدیره انجمن علمی مرتعداری ایران
 • عضو هسته قطب علمی مدیریت پایدار حوزه های آبخیز
 • عضو هسته قطب مدیریت پایدار حوزه های آبخیز
 • عضو هسته جنگل و مرتع معاونت علمی ریاست جمهوری
 • عضو مدعو فرهنگستان علوم
 • عضویت در کارگروه کمیته ارزیابی گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی
 • عضو کمیته علمی انجمن مرتعداری ایران
 • معاون پژوهشی و فناوری دانشکده منابع طبیعی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
شماره تماس : 225
Scopus
 • 524 ارجاعات
 • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 1796 ارجاعات
 • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهره برداری از محصولات فرعی مراتع 7201526 2 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
کشت گیاهان دارویی و صنعتی 7201436 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
کشت و تکثیر گیاهان مرتعی 7201522 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
اکولوژی بذر 7201493 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
مهندسی اکوسیستم های مرتعی 7201346 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
ارزیابی محیطی اکوسیستم های مرتع 7201350 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
احیای مناطق خشک و نیمه خشک 7201424 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
نمایش 7 نتیجه
از 1