علی اکبر شاه نجات بوشهری

علی اکبر شاه نجات بوشهری،

استاد
زراعت‌ واصلاح نباتات‌
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 202 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال