علی اکبر شاه نجات بوشهری

علی اکبر شاه نجات بوشهری،

استاد
زراعت‌ واصلاح نباتات‌
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 196 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، اصلاح نبات

1374 ← 1378

M.Sc ، صنعتی اصفهان ، اصلاح نباتات

1363 ← 1367

کارشناسی ، شهید چمران ، باغبانی

1355 ← 1362

فعالیت های علمی