علی اکبر شاه نجات بوشهری

علی اکبر شاه نجات بوشهری،

استاد
Scopus
  • 287 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.