علی اکبر ارجمندنیا

علی اکبر ارجمندنیا،

دانشیار
  • رئیس هیات مدیره کانون فارغ التحصیلان دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
  • عضو کمیته راهبردی دانشکده
  • عضو شورای امور بین الملل دانشکده
  • رئیس موسسه روان شناسی دانشگاه تهران
  • مسئول بخش روان شناسی کودکان استثنایی
  • مدیر گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
آموزش کودکان استثنایی
شماره تماس : 61117451
Scopus
  • 11 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 541 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

افتخارات