علی اکبر ارجمندنیا

علی اکبر ارجمندنیا

مرتبه علمی : استاد
 • رئیس هیات مدیره کانون فارغ التحصیلان دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
 • عضو کمیته راهبردی دانشکده
 • عضو شورای امور بین الملل دانشکده
 • رئیس موسسه روان شناسی دانشگاه تهران
 • مسئول بخش روان شناسی کودکان استثنایی
 • مدیر گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
 • معاون اداری و مالی
 • عضو خوشه علمی روان شناسی در کمیسیون تخصصی مشورتی پردیس های خودگردان دانشگاه
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
آموزش کودکان استثنایی
شماره تماس : 61117451
Scopus
 • 15 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
 • 648 ارجاعات
 • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

پروفایل

 • عضو خوشه علمی روان شناسی در کمیسیون تخصصی مشورتی پردیس های خودگردان دانشگاه 1402←…
 • معاون اداری و مالی 1402←…
 • مدیر گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی 1401←1403
 • مسئول بخش روان شناسی کودکان استثنایی 1400←…
 • مسئول کمیته تخصصی روان شناسی کودکان با نیازهای ویژه 1400←1401
 • مدیر گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی 1398←1400
 • رئیس موسسه روان شناسی دانشگاه تهران 1397←…
 • عضو شورای امور بین الملل دانشکده 1395←…
 • عضو کمیته راهبردی دانشکده 1395←…
 • رئیس هیات مدیره کانون فارغ التحصیلان دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی 1394←…
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی مجموعه علوم انسانی و پایه 1392←1394
 • سرپرست گروه آموزشی روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی 1392←1393
 • مدیر مرکز آموزشی و توانبخشی احیا 1380←1384

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه علامه طباطبایی ، روان شناسی

1381 ← 1386

M.S ، دانشگاه تهران ، روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

1376 ← 1379

کارشناسی ، علامه طباطبایی ، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

1372 ← 1376

کلمات کلیدی