علی اکبر ارجمندنیا

علی اکبر ارجمندنیا،

دانشیار
 • ، رئیس هیات مدیره کانون فارغ التحصیلان دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
 • ، عضو کمیته راهبردی دانشکده
 • ، عضو شورای امور بین الملل دانشکده
 • ، رئیس موسسه روان شناسی دانشگاه تهران
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
آموزش کودکان استثنایی
شماره تماس : 61117451
اتاق : -
Scopus
 • 2 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
 • 154 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

 • ، رئیس موسسه روان شناسی دانشگاه تهران 1397←…
 • ، عضو شورای امور بین الملل دانشکده 1395←…
 • ، عضو کمیته راهبردی دانشکده 1395←…
 • ، رئیس هیات مدیره کانون فارغ التحصیلان دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی 1394←…
 • ، عضو شورای تحصیلات تکمیلی مجموعه علوم انسانی و پایه 1392←1394
 • ، سرپرست گروه آموزشی روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی 1392←1393
 • ، مدیر مرکز آموزشی و توانبخشی احیا 1380←1384

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه علامه طباطبایی ، روان شناسی

1381 ← 1386

M.Sc ، دانشگاه تهران ، روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

1376 ← 1379

کارشناسی ، علامه طباطبایی ، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

1372 ← 1376

فعالیت های علمی