عبدالله محمدی سنگ چشمه

عبدالله محمدی سنگ چشمه،

استادیار
پردیس ابوریحان / گروه علوم دام و طیور
گروه علوم دام و طیور
شماره تماس : 02136040907
اتاق : -
Scopus
  • 439 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 599 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی