ابوالفضل کامکار

ابوالفضل کامکار

مرتبه علمی : استاد
  • مدیر گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی
  • مدیر گروه
Scopus
  • 1431 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 2877 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

  • مدیر گروه 1396←…
  • مدیر گروه 1395←1396
  • مدیر گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، بهداشت و مواد غذائی

1374 ← 1378

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1365 ← 1371

کلمات کلیدی