ابوالفضل کامکار

ابوالفضل کامکار،

استاد
  • مدیر گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی
  • مدیر گروه
Scopus
  • 900 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • مدیر گروه 1396←…
  • مدیر گروه 1395←1396
  • مدیر گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، بهداشت و مواد غذائی

1374 ← 1378

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1365 ← 1371

فعالیت های علمی