غلامعلی افروز

غلامعلی افروز

مرتبه علمی : استاد ممتاز
 • بازرسی امور دفاتر نیروهای هوائی و دریایی و زمینی در اروپا
 • نائب رئیس کمیته هماهنگی فعالیت های آسیسکو
 • تدارک و برپایی پنجمین اجلاس سراسری اقامه نماز در شهر تبریز
 • رئیس کمیسیون روانشناسی و علوم تربیتی حقوق علوم سیاسی و اجتماعی
 • فعالیت های آموزشی پژوهشی زندانهای کشور
 • همکاری در امر آگاه سازی
 • ارتقا سطح بهداشت روان جامعه
 • ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
 • برگزاری کارگاه های اموزشی ازدواج
 • ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
 • سخنرانی در همایش های مربوط به مدیران و معلمان مدارس جامعه
 • عضو شورای عالی انجمن اولیا و مربیان
 • عضویت شورای راهبری طرح شهاب
 • خدمت و دانش پژوهشی روانشناسی
 • پژوهشگر برتر علوم انسانی
 • ریاست گروه روانشناسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
 • عضویت شورای راهبری برنامه ملی شهاب
 • حضور در جشنواره پژوهشی بیمارستان سینا
 • ریاست اندیشکده خانواده
 • ریاست اندیشکده خانواده
 • عضو هیئت ممیزه دانشگاه جامع امام حسین
 • ریاست شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
 • ریاست کارگروه نظارت بر اجرای سیاست های کلی خانواده
 • عضو شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی
 • عضویت شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی
 • عضو هیئت ممیزه دانشگاه جامع امام حسین
 • عضو هیئت ممیزه مشترک موسسه های آموزش عالی و پژوهشی غیردولتی وابسته به دستگاه های اجرایی
 • سخنرانی مقاله در دوزادهمین همایش ملی آموزش
 • مدیر رشته روانشناسی و علوم تربیتی پردیس بین المللی کیش
 • عضو هیئت ممیزه دانشگاه جامع امام حسین
 • عضو هیئت ممیزه دانشگاه جامع امام حسین
 • کسب رتبه الف با صاحب امتیازی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
 • ریاست کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی هیئت ممیزه دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 • ارائه سخنرانی در اولین وبینار علمی دانش آموختگان دانشگاه تهران
 • عضو هیئت ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • عضو هیئت امنای دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی باقرالعلوم
 • دبیر علمی سومین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران
 • عضو هیئت رئیسه مرکز الگوی اسلامی پیشرفت
 • کسب رتبه الف در رتبه بندی کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • عضو پیوسته کرسی علوم رفتاری هیات حمایت
 • عضو هیئت ممیزه دانشگاه فرهنگیان
 • عضو هیئت ممیزه دانشگاه جامع امام حسین
 • داوری شصت و یکمین سال جایزه البرز
 • سخنرانی با عنوان چالش های تربتی خانواده با تاکید بر تعلیم و تربیت اسلامی
 • عضو هیئت ممیزه دانشگاه جامع امام حسین
 • هیئت رئیسه دوازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی پیشرفت
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
آموزش کودکان استثنایی
شماره تماس : 61117455
Google Scholar
 • 1422 ارجاعات
 • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.