علی عبادی

علی عبادی،

استاد
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه علوم باغبانی و فضای سبز / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
Scopus
  • 1583 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، ادلاید ، باغبانی

1371 ← 1375

M.S ، تهران ، باغبانی

1365 ← 1369

کارشناسی ، تهران ، کشاورزی

1360 ← 1364

کلمات کلیدی