علی عبادی

علی عبادی،

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / گروه باغبانی‌ / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
باغبانی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 834 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، ادلاید ، باغبانی

1371 ← 1375

M.Sc ، تهران ، باغبانی

1365 ← 1369

کارشناسی ، تهران ، کشاورزی

1360 ← 1364

فعالیت های علمی