افشین آخوندزاده بستی

افشین آخوندزاده بستی

مرتبه علمی : استاد
دانشکده دامپزشکی
گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی
شماره تماس : 02161113411
Scopus
  • 2466 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 3822 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

  • مدیرکل اساتید و دانشجویان بین المللی 1394←1399
  • معاون سیاست کذاری اداره کل برناه ریزی و همکاری های بین المللی 1390←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، بهداشت و مواد غذائی

1372 ← 1376

کلمات کلیدی