افشین آخوندزاده بستی

افشین آخوندزاده بستی،

استاد
دانشکده دامپزشکی
گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی
شماره تماس : 02161113411
Scopus
  • 1732 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • مدیرکل اساتید و دانشجویان بین المللی 1394←1399
  • معاون سیاست کذاری اداره کل برناه ریزی و همکاری های بین المللی 1390←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، بهداشت و مواد غذائی

1372 ← 1376

فعالیت های علمی