علی حسینی

علی حسینی،

استادیار
 • استاد راهنمای دانشجویان ورودی سال 1397 رشته جغرافیا
 • مسئول برنامه های آموزشی و پژوهشی رشته جغرافیا -برنامه ریزی شهری و آمایش سرزمین در گروه جغرافیای انسانی
 • مسئول ایجاد رشته برنامه ریزی آمایش سرزمین و رشته گردشگری گرایش جغرافیا و برنامه ریزی فضایی در مقطع دکتری
 • نماینده گروه جغرافیای انسانی در شورای موسسه جغرافیا، دانشگاه تهران
 • معاون گروه جغرافیای انسانی
 • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی جغرافیای انسانی
 • استاد مشاور علمی و فرهنگی دانشجویان ورودی سال 1399 رشته جغرافیا
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(شهری)
شماره تماس : 02161113036
اتاق : 608
Scopus
 • 306 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
Google Scholar
 • 568 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.