علی اسدی الموتی

علی اسدی الموتی،

استادیار
  • ، مشاور رئیس پردیس در امور مزرعه آموزشی پردیس
پردیس ابوریحان / گروه علوم دام و طیور
گروه علوم دام و طیور
شماره تماس : 02136040907
اتاق : -
Scopus
  • 52 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
Google Scholar
  • 86 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تغذیه گاوهای شیری 7302228 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تغذیه گاو شیری 7302333 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مدیریت واحدهای دامپروری 7302170 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تغذیه نشخوارکنندگان 7302251 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بیوشیمی حیوانی پیشرفته 7302271 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
پرورش گاو شیری 7302125 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اصول پرورش گاو شیری 7302171 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 7 نتیجه
از 1