علی اسدی الموتی

علی اسدی الموتی،

استادیار
  • مشاور رئیس پردیس در امور مزرعه آموزشی پردیس
پردیس ابوریحان / گروه علوم دام و طیور / پردیس ابوریحان
گروه علوم دام و طیور
شماره تماس : 02136040907
Scopus
  • 84 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
Google Scholar
  • 149 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

پروفایل

  • مشاور رئیس پردیس در امور مزرعه آموزشی پردیس 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، صنعتی اصفهان ، تغذیه دام

1382 ← 1388

M.S ، صنعتی اصفهان ، تغذیه دام

1379 ← 1381

کارشناسی ، زنجان ، مهندسی کشاورزی-علوم دامی

1375 ← 1379

فعالیت های علمی