علی اسدی الموتی

علی اسدی الموتی،

استادیار
  • ، مشاور رئیس پردیس در امور مزرعه آموزشی پردیس
پردیس ابوریحان / گروه علوم دام و طیور
گروه علوم دام و طیور
شماره تماس : 02136040907
اتاق : -
Scopus
  • 52 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
Google Scholar
  • 86 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

پروفایل

  • ، مشاور رئیس پردیس در امور مزرعه آموزشی پردیس 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، صنعتی اصفهان ، تغذیه دام

1382 ← 1388

M.Sc ، صنعتی اصفهان ، تغذیه دام

1379 ← 1381

کارشناسی ، زنجان ، مهندسی کشاورزی-علوم دامی

1375 ← 1379

فعالیت های علمی