دانشجویان دکتری

محمدجواد جاوید

محمدجواد جاوید،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112356
اتاق : 344
Google Scholar
  • 81 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و کلامی در حقوق عمومی 2103138 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/28(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق بشر از دیدگاه اسلام 2103118 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/28(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
سازمان های بین المللی غیردولتی 2103127 1 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) 1395/10/27(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
شرکت های ملی و چند ملیتی نفت و گاز 2103182 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/27(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 41 - 44 از 44 نتیجه
از 3