سید موسی حسینی

سید موسی حسینی،

دانشیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(ژئومورفولوژی)
شماره تماس : 02161113538
اتاق : -
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 367 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
Google Scholar
  • 730 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

  • ، مسئول روابط عمومی دانشکده جغرافیا 1394←1396
  • ، رئیس دفتر آموزشهای آزاد دانشکده 1391←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی منابع آب

1385 ← 1389

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مهندسی منابع آب

1382 ← 1385

کارشناسی ، دانشگاه شیراز ، مهندسی آبیاری و آبادانی

1378 ← 1382

فعالیت های علمی