اعضای هیات علمی

سید موسی حسینی

سید موسی حسینی،

دانشیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(ژئومورفولوژی)
شماره تماس : 02161113538
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 766 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 1164 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

پروفایل

  • مدیر گروه آموزشی جغرافیای طبیعی 1398←1400
  • مسئول روابط عمومی دانشکده جغرافیا 1394←1396
  • رئیس دفتر آموزشهای آزاد دانشکده 1391←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی منابع آب

1385 ← 1389

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی منابع آب

1382 ← 1385

کارشناسی ، دانشگاه شیراز ، مهندسی آبیاری و آبادانی

1378 ← 1382

کلمات کلیدی