محمد مهدی ذوالفقارزاده کرمانی

محمد مهدی ذوالفقارزاده کرمانی

مرتبه علمی : دانشیار
 • سرپرست گروه بین‌رشته‌ای فناوری
 • رییس کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده و نماینده دانشکده در شبکه کیفیت تدریس-یادگیری دانشگاه
 • مدیر محور سیاستگذاری و آینده علوم و فناوری هوافضایی سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافصای ایران
 • عضو شورای راهبردی و نظارت اولین همایش بین المللی تجاری سازی فناوری
 • سرپرست گروه بین‌رشته‌ای فناوری
 • بازرس انجمن مدیریت دولتی ایران
 • عضو کمیته علمی نخستین کنفرانس مدیریت دولتی ایران
 • داوری و ارزیابی فصلنامه‌های علمی-پژوهشی؛ کمیسیون نشریات علمی کشور وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • عضو ثابت شواری علمی مرکز آینده پژوهی فرهنگی جهاد دانشگاهی تربیت مدرس
 • بازرس انجمن مدیریت دولتی ایران (علی البدل)
 • عضو شواری راهبری رویدادهای رقابتی مسأله‌محور بنیاد ملی نخبگان
 • عضو شورای علمی رویداد بین المللی اربعینی «روشنا» (ایده‌های نوآورانه اربعینی)
 • دبیر اتاق فکر فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حکم وزیر
 • عضو هیأت علمی کمیته نظارت بر انتخابات شورای صنفی دانشگاه
 • عضو کمیته تعالی سرمایه‌های انسانی و بهبود فضای کاری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • مدیر گروه «مدیریت و حکمرانی» هسته‌های دانشجویی مسئله‌محور (دوره ششم طرح شهید احمدی روشن) بنیاد ملی نخبگان
 • عضو شواری علمی مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران
 • عضو شورای راهبری رویدادهای رقابتی مسئله محور بنیاد ملی نخبگان (طرح شهید بابایی)
 • عضو شورای سیاستگذاری و رییس شورای علمی و مدیریت محتوای طرح تعالی منش استادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 0216117731
اتاق : ساختمان شمالی، ضلع غربی اتاق 99
Scopus
 • 46 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
 • 187 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

طرح های کاربردی