اعضای هیات علمی

محمد مهدی ذوالفقارزاده کرمانی

محمد مهدی ذوالفقارزاده کرمانی،

دانشیار
 • سرپرست گروه بین‌رشته‌ای فناوری
 • رییس کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده و نماینده دانشکده در شبکه کیفیت تدریس-یادگیری دانشگاه
 • مدیر محور سیاستگذاری و آینده علوم و فناوری هوافضایی سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافصای ایران
 • عضو شورای راهبردی و نظارت اولین همایش بین المللی تجاری سازی فناوری
 • سرپرست گروه بین‌رشته‌ای فناوری
 • بازرس انجمن مدیریت دولتی ایران
 • عضو کمیته علمی نخستین کنفرانس مدیریت دولتی ایران
 • داوری و ارزیابی فصلنامه‌های علمی-پژوهشی؛ کمیسیون نشریات علمی کشور وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • عضو ثابت شواری علمی مرکز آینده پژوهی فرهنگی جهاد دانشگاهی تربیت مدرس
 • بازرس انجمن مدیریت دولتی ایران (علی البدل)
 • عضو شواری راهبری رویدادهای رقابتی مسأله‌محور بنیاد ملی نخبگان
 • عضو شورای علمی اندیشگاه سیاست‌پژوهی و راهبردنگاری سازمان بسیج اساتید کشور
 • عضو شورای علمی رویداد بین المللی اربعینی «روشنا» (ایده‌های نوآورانه اربعینی)
 • دبیر اتاق فکر فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حکم وزیر
 • عضو هیأت علمی کمیته نظارت بر انتخابات شورای صنفی دانشگاه
 • عضو کمیته تعالی سرمایه‌های انسانی و بهبود فضای کاری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 0216117731
اتاق : ساختمان شمالی، ضلع غربی اتاق 99
Scopus
 • 27 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 76 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۴

پروفایل

 • عضو کمیته تعالی سرمایه‌های انسانی و بهبود فضای کاری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1400←…
 • عضو هیأت علمی کمیته نظارت بر انتخابات شورای صنفی دانشگاه 1400←…
 • دبیر اتاق فکر فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حکم وزیر 1400←…
 • عضو شورای علمی رویداد بین المللی اربعینی «روشنا» (ایده‌های نوآورانه اربعینی) 1400←…
 • عضو شورای علمی اندیشگاه سیاست‌پژوهی و راهبردنگاری سازمان بسیج اساتید کشور 1399←…
 • عضو شواری راهبری رویدادهای رقابتی مسأله‌محور بنیاد ملی نخبگان 1399←…
 • بازرس انجمن مدیریت دولتی ایران (علی البدل) 1399←…
 • عضو کمیته علمی و داور بخش اصلی رویداد روشنا (ایده‌های اربعینی) 1398←1399
 • عضو علمی نشست تخصصی پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات: آینده سازمان اسناد و کتابخانه ملی 1398←1398
 • عضو شورای سیاستگذاری برگزاری سخنرانی‌های ویژه در دانشگاه تهران UT TED 1397←1399
 • عضویت در کمیته کتاب دانشکده مدیریت (نماینده گروه مدیریت دولتی) 1397←1399
 • عضو کمیته علمی کمیسیون مدیریت و حکمرانی چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی 1397←1397
 • عضو کمیته علمی چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک 1395←1395
 • عضو ثابت شواری علمی مرکز آینده پژوهی فرهنگی جهاد دانشگاهی تربیت مدرس 1395←…
 • عضو کمیته علمی کمیسیون مدیریت و حکمرانی دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی 1395←1395
 • داوری و ارزیابی فصلنامه‌های علمی-پژوهشی؛ کمیسیون نشریات علمی کشور وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1394←…
 • بازرس انجمن مدیریت دولتی ایران 1394←…
 • عضو علمی گروه مدیریت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) 1394←1395
 • سرپرست گروه بین‌رشته‌ای فناوری 1393←…
 • عضو علمی گروه مدیریت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) 1393←1394
 • عضو شورای راهبردی و نظارت اولین همایش بین المللی تجاری سازی فناوری 1392←…
 • مدیر محور سیاستگذاری و آینده علوم و فناوری هوافضایی سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافصای ایران 1392←…
 • رییس کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده و نماینده دانشکده در شبکه کیفیت تدریس-یادگیری دانشگاه 1392←…
 • سرپرست گروه بین‌رشته‌ای فناوری 1392←…
 • سرپرست گروه بین‌رشته‌ای فناوری 1391←1392
 • سرپرست امور فرهنگی دانشکده 1391←1391

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مدیریت سیاستگذاری

1385 ← 1390

M.Sc ، امام صادق(ع) ، معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی

1384 ← 1385

کارشناسی ، امام صادق(ع) ، معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی

1379 ← 1384

کلمات کلیدی