دانشجویان دکتری

سیدضیاء هاشمی

سیدضیاء هاشمی،

دانشیار
  • مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)
  • مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور فرهنگ و رسانه
  • رایزن فرهنگی ایران در سوئد
دانشکده علوم اجتماعی
Google Scholar
  • 42 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.