اعضای هیات علمی

سیدضیاء هاشمی

سیدضیاء هاشمی،

دانشیار
 • مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)
 • مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور فرهنگ و رسانه
 • رایزن فرهنگی ایران در سوئد
دانشکده علوم اجتماعی
Google Scholar
 • 38 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

پروفایل

 • رایزن فرهنگی ایران در سوئد 1399←…
 • مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور فرهنگ و رسانه 1399←…
 • مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) 1396←…
 • سرپرست وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1396←1396
 • معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1392←1396
 • رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی 1386←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، جامعه شناسی

1375 ← 1383

M.S ، تهران ، جامعه شناسی

1373 ← 1375

کارشناسی ، تهران ، پژوهشگــری

1369 ← 1373

کلمات کلیدی