فاطمه یزدیان

فاطمه یزدیان،

دانشیار
  • ستاد راهبردی فناوری سلول‌های بنیادی باز ساختی دانشگاه تهران
  • کارشناس خبره پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
  • مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان و خانواده
  • رئیس مرکز امور بانوان و خانواده دانشگاه تهران
  • عضو و دبیر علمی شورای سیاستگذاری کنگره بین المللی گوهرشاد
  • رئیس کارگروه "حکمرانی امور زنان و خانواده"
  • عضو حقوقی شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه تهران
  • عضو شورای فرهنگی پردیس البرز
دانشکده علوم و فنون نوین
مهندسی علوم زیستی | بیوتکنولوژی
Scopus
  • 2664 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.