فاطمه یزدیان

فاطمه یزدیان

مرتبه علمی : دانشیار
 • ستاد راهبردی فناوری سلول‌های بنیادی باز ساختی دانشگاه تهران
 • کارشناس خبره پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 • مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان و خانواده
 • رئیس مرکز امور بانوان و خانواده دانشگاه تهران
 • عضو و دبیر علمی شورای سیاستگذاری کنگره بین المللی گوهرشاد
 • رئیس کارگروه "حکمرانی امور زنان و خانواده"
 • عضو حقوقی شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه تهران
 • عضو شورای فرهنگی پردیس البرز
 • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای زیست پزشکی، پردیس البرز
دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای
مهندسی علوم زیستی | بیوتکنولوژی
Scopus
 • 3814 ارجاعات
 • 33 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

 • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای زیست پزشکی، پردیس البرز 1402←…
 • عضو شورای فرهنگی پردیس البرز 1401←…
 • عضو حقوقی شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه تهران 1401←1403
 • رئیس کارگروه "حکمرانی امور زنان و خانواده" 1401←…
 • عضو و دبیر علمی شورای سیاستگذاری کنگره بین المللی گوهرشاد 1401←…
 • رئیس مرکز امور بانوان و خانواده دانشگاه تهران 1400←…
 • مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان و خانواده 1400←…
 • کارشناس خبره پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1399←…
 • ستاد راهبردی فناوری سلول‌های بنیادی باز ساختی دانشگاه تهران 1398←…
 • معاون علمی پژوهشکده علوم و فناوریهای زیستی 1391←1393
 • کمیته فرهنگی ارتقا 1390←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و مهندسی بیوشیمی

1384 ← 1388

M.S ، دانشگاه تربیت مدرس ، مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی

1381 ← 1383

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی-طراحی فرآیند صنایع نفت

1376 ← 1380

کلمات کلیدی