مهدی وجگانی

مهدی وجگانی،

استاد
دانشکده دامپزشکی
گروه مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
شماره تماس : 02166923510
Scopus
  • 186 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۷

پروفایل

  • رئیس دانشکده 1393←1396
  • مدیر بیمارستان آموزشی و پژوهشی دانشکده 1393←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فوق دکتری ، تهران ، دامپزشکی

1369 ← 1374

دکتری ، تهران ، دامپزشکی

1363 ← 1369

فعالیت های علمی