سیدکمال واعظی

سیدکمال واعظی،

دانشیار
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 02182233921
Google Scholar
  • 92 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۲

پروفایل

  • عضو کمیته سیاستگذاری شورای عالی اموزش و پرورش 1397←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی