طاهر علیزاده

طاهر علیزاده،

استاد
دانشکدگان علوم / دانشکده شیمی
شیمی تجزیه | نانو شیمی
شماره تماس : 61112788
Scopus
  • 3987 ارجاعات
  • 37 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی