سیدسعیدرضا منتظری

سیدسعیدرضا منتظری

مرتبه علمی : دانشیار
  • سبک زندگی
  • قوانین و مقرارت اعضای هیات علمی
  • استارت آپ های دانشگاهی
دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات / دانشکدگان فارابی
شماره تماس : 02532802612
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال