سیدسعیدرضا منتظری

سیدسعیدرضا منتظری،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده الهیات / پردیس فارابی
شماره تماس : 02532802612
Google Scholar
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۴

پروفایل

  • بهداشت و سلامت در محیط کار 1400←1400
  • آشنایی با ظوابط، مقرارت و برنامه های توسعه دانشگاه 1399←1399
  • دوره مهارتهای ارتباطی و تربیتی 1399←1399
  • اخلاق حرفه ای اعضای هیات علمی 1399←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، فرهنگ و زبانهای باستانی

1388 ← 1392

فعالیت های علمی