سیدسعیدرضا منتظری

سیدسعیدرضا منتظری،

استادیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات / دانشکدگان فارابی
شماره تماس : 02532802612
Google Scholar
 • 2 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

 • خودمراقبتی 1400←1400
 • سواد رسانه 1400←1400
 • مهارت های یادگیری و یاددهی 1400←1401
 • مسئولیت و سلامت اجتماعی 1400←1400
 • مهارت های یادگیری و یاددهی 1400←1400
 • بهداشت و سلامت در محیط کار 1400←1400
 • آشنایی با ظوابط، مقرارت و برنامه های توسعه دانشگاه 1399←1399
 • دوره مهارتهای ارتباطی و تربیتی 1399←1399
 • اخلاق حرفه ای اعضای هیات علمی 1399←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، فرهنگ و زبانهای باستانی

1388 ← 1392