سیدسعیدرضا منتظری

سیدسعیدرضا منتظری

مرتبه علمی : دانشیار
 • سبک زندگی
 • قوانین و مقرارت اعضای هیات علمی
 • استارت آپ های دانشگاهی
دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات / دانشکدگان فارابی
شماره تماس : 02532802612
Google Scholar
 • 2 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

 • استارت آپ های دانشگاهی 1401←…
 • قوانین و مقرارت اعضای هیات علمی 1401←…
 • سبک زندگی 1401←…
 • خودمراقبتی 1400←1400
 • کارآفرینی و مهارت های کسب و کار 1400←1400
 • سواد رسانه 1400←1400
 • مهارت های یادگیری و یاددهی 1400←1401
 • مسئولیت و سلامت اجتماعی 1400←1400
 • مهارت های یادگیری و یاددهی 1400←1400
 • بهداشت و سلامت در محیط کار 1400←1400
 • آشنایی با ظوابط، مقرارت و برنامه های توسعه دانشگاه 1399←1399
 • دوره مهارتهای ارتباطی و تربیتی 1399←1399
 • اخلاق حرفه ای اعضای هیات علمی 1399←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، تهران ، فرهنگ و زبانهای باستانی

… ← 1386

B.S ، کاشان ، زبان و ادبیات فارسی

… ←

Ph.D ، دانشگاه تهران ، فرهنگ و زبانهای باستانی

1388 ← 1392

کلمات کلیدی