شاهرخ صفریان

شاهرخ صفریان،

دانشیار
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
شماره تماس : 02161113312
اتاق : -
Scopus
  • 442 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه شهید بهشتی ، زیست شناسی

1374 ← 1376

دکتری ، دانشگاه تهران ، بیوشیمی

1373 ← 1380

کارشناسی ارشد ، علوم پزشکی شهید بهشتی ، بیوشیمی پزشکی

1370 ← 1373

کارشناسی ، شهید بهشتی ، زیست شناسی

1363 ← 1368

فعالیت های علمی