شاهرخ صفریان

شاهرخ صفریان،

دانشیار
دانشکدگان علوم / دانشکده زیست شناسی
شماره تماس : 02161113312
Scopus
  • 562 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 749 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.S ، دانشگاه شهید بهشتی ، زیست شناسی

1374 ← 1376

Ph.D ، دانشگاه تهران ، بیوشیمی

1373 ← 1380

M.S ، علوم پزشکی شهید بهشتی ، بیوشیمی پزشکی

1370 ← 1373

کارشناسی ، شهید بهشتی ، زیست شناسی

1363 ← 1368

کلمات کلیدی