اعضای هیات علمی

رحمت ستوده قره باغ

رحمت ستوده قره باغ،

استاد
  • استاد مشاور فرھنگی و علمی دانشجویان- دانشکده مهندسی شیمی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
شماره تماس : 02161112855
اتاق : 344
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 2717 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 3759 ارجاعات
  • 33 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پایان نامه ها و رساله ها